O nás

Domov pro seniory Vychodilova, je příspěvkovou organizací zřízenou Magistrátem města Brna za účelem poskytování kvalitních sociálních služeb seniorům v souladu se zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
 
V lednu 2011 proběhla inspekce kvality na službu domov pro seniory. Závěrem inspekce je, že služba  splňuje standardy kvality s hodnocením výborně. Celkový počet dosažených bodů je 138, tj. 95,83%. 

Poslání organizace

Posláním Domova pro seniory Vychodilova je zmírnění negativních vlivů stárnutí  prostřednictvím poskytování pobytové sociální služby realizované na principech individuálního přístupu, zachování lidské důstojnosti a respektování práv uživatelů. Ve své činnosti se poskytovatel snaží vytvářet podmínky pro podporu psychické a fyzické kondice uživatelů za jejich aktivní spoluúčasti.

Cílem služby je:

 • uživatel, který si přes svůj zdravotní stav udržuje odpovídající míru soběstačnosti a samostatnosti a přirozených sociálních kontaktů
 • uživatel, který si v rámci svých možností udržuje psychickou i fyzickou kondici
 • uživatel žijící v důstojném prostředí se zajištěním maximální míry soukromí a profesionální péče

 

Zásady poskytování služeb:

 • individuální přístup - služba je poskytována na základě individuálních potřeb uživatele 
 • rovnost - uživatel a zaměstnanci DS jsou si rovni
 • respektování vlastní vůle uživatele, jeho práv a možnosti volby
 • zachování důstojnosti uživatele -  důstojný přístup a úcta k uživateli
 • diskrétnost - zachování důvěrných informací o uživateli 
 • empatie -  schopnost vcítit se do pocitů a situace uživatele a na základě znalosti jeho osobního profilu a vnímání souvislostí
 • profesionální přístup zaměstnanců - zaměstnanci při své práci využívají svých odborných znalostí a dovedností z dalšího vzdělávání a současně vycházejí ze základních morálních principů chování mezi lidmi - respektu, diskrétnosti, laskavosti, ohleduplnosti, empatie, trpělivosti, poctivosti, ochoty pomáhat, spolehlivosti, porozumění a vstřícnosti


Cílová skupina

Osoby, které dosáhly věku 60 let a mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a zdravotního stavu, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby, případně současně se ocitly v obtížné sociální situaci. 
 

Služba není určena

 • seniorům, jejichž zdravotní stav vyžaduje trvalé léčení a ošetřování v lůžkovém zdravotnickém zařízení
 • seniorům s akutním infekčním onemocněním, tuberkulózou, ...
 • seniorům se závislostí na návykovách látkách, s psychickými poruchami, případně s psychiatrickou diagnózou, kdy mohou ohrozit sebe i druhé, nebo jejichž chování znemožňuje nebo výrazně narušuje soužití v kolektivu
 • seniorům s demencí
 • seniorům s chybějícími sociálními návyky, sociální nepřízpůsobivostí
 • seniorům se závažným smyslovým postižením (zejména zraku a sluchu)
 • seniorům, jejichž potřeby nelze v DS naplnit
 • seniorům, kteří chtějí svým pobytem v zařízení řešit pouze bytovou situaci svou nebo svých blízkých, přičemž se neocitli v sociálně nepříznivé situaci
 • seniorům, kteří nekomunikují česky nebo slovensky

 

Charakteristika zařízení

Domov pro seniory Vychodilova leží uprostřed zeleně v klidném prostředí městské části Žabovřesky s přímým spojením do středu města. Celý areál je prostorný a prosvětlený, obklopený zahradami. Domov má kapacitu 81 lůžek, z toho je 73 pokojů jednolůžkových a 4 pokoje pro dva obyvatele využívaných především manželskými páry. Vzhledem k bezbariérovým úpravám je vhodný i pro handicapované klienty.

Celá budova je bezbariérová, s půdorysem ve tvaru písmene L, pro lepší orientaci rozdělená podle křídla a podlaží na A/I.-IV. a B/I.-II.. Obě křídla v přízemí spojuje prostorná hala. Jednotlivá podlaží spojuje schodiště i výtahy. DS Vychodilova disponuje vlastní prádelnou pro praní osobního prádla klientů a kuchyní pro přípravu celodenní stravy.
 
V domově je klientům k dispozici knihovna, internetová učebna, výtvarná a keramická dílna. Každé podlaží má svoji denní společenskou místnost, kde se stejně jako v prostorné hale budovy mohou obyvatelé domova scházet. Pro kulturní a společenské akce pořádané domovem slouží prostory jídelny. V zadním traktu přiléhá k budově menší zahrada s altánkem a lavičkami k posezení. V prvním patře slouží klientům ke stejnému účelu také venkovní terasa.
 

Pokoje

Všechny pokoje mají koupelnu s WC, jsou vybaveny kuchyňskou linkou a nábytkem domova. Průměrná výměra jednolůžkového pokoje je 25 m2, jednolůžkového s lodžií 32 m2, dvoulůžkového pokoje 46 m2. Více než polovina pokojů má lodžii. V každém pokoji je k dispozici telefonní připojení.