Slavnostní pěvecký koncert

04. 04. 2016
s klavírním doprovodem doc. Mgr. Šárky Králové, konaný k příležitosti 100. narozenin klientky našeho domova paní Luisy Matlové
První středu v měsíci jsme se sešli v jídelně našeho domova, abychom si společně poslechli písně zazpívané studentkami katedry zpěvu JAMU Brno, které na klavír doprovázela doc. Mgr. Šárka Králová.

V průběhu koncertu jsme oslavili sté narozeniny obyvatelky našeho domova paní Luisy Matlové. Poblahopřát k tak významnému životnímu jubileu přišel brig. gen. Emil Boček (místopředseda Československé obce legionářské), Mgr. Marek Šlapal (náměstek hejtmana Jihomoravského kraje), PaedDr. Jan Polák (vedoucí OSP MMB), Ing. Pavel Tyralík (starosta MČ Žabovresky) a Mgr. Filip Leder (1. místostarosta MČ Žabovřesky) a dodatečně i Bc. Martin Freund (vedoucí komise sociální a zdravotní RMB).
IMG_2639_01.jpg
IMG_2645_01.jpg
P1280709a_01.jpg
IMG_2647_01.jpg
IMG_2670_01.jpg
IMG_2649_01.jpg
IMG_2705_01.jpg
IMG_2711_01.jpg
IMG_2716_01.jpg
IMG_2728_01.jpg
IMG_3427_01.jpg