Projekt Senioři ve školách

08. 04. 2016
V rámci projektu Senioři ve šklách se zúčastnili tři obyvatelé našeho domova besedy s žáky 6. třídy ZŠ Jana Babáka.
Beseda měla velmi pozitivní ohlas, žáci byli překvapeni, že senioři dovedou být veselí, pozitivně naladění a dokonce někteří sportují. Obyvatelé domova ocenili schopnost dětí vyjádřit své pocity a formulovat otázky. Nakonec se nikomu nechtělo odejít, přestože již zvonilo na přestávku.
IMG_2775_01.jpg
IMG_2781_01.jpg
IMG_2782_01.jpg
IMG_2787_01.jpg
IMG_2792_01.jpg