Úhrady za služby

Úhrady za služby od 1.3.2022
Základní částka za ubytování a stravu je stanovena denní sazbou, kterou klient hradí jako násobek denní částky a koeficientu 30,42. Celková úhrada za pobyt a stravu je vždy stanovena v souladu s § 73 ods. 3 zákona o sociálních službách, kdy musí klientovi po úhradě nákladů na ubytování a stravu zůstat 15% z jeho příjmů.
 
Ubytování
Budova Vychodilova 20:

  • jednolůžkový pokoj   250 Kč/den
  • dvoulůžkový pokoj    250 Kč/den za osobu

Budova Tábor 22:
  • jednolůžkový pokoj   250 Kč/den
  • dvoulůžkový pokoj    250 Kč/den za osobu
 
Úhrada za ubytování obsahuje následující položky:
  • úhradu za obytnou plochu, vytápění, dodávku vody a odvádění odpadních vod, elektřinu, nábytek a ostatní vybavení pokoje, úklid, vytápění a osvětlení společných prostor, užívání výtahu, společnou televizní a rozhlasovou anténu, praní a žehlení osobního prádla, praní a žehlení ložního prádla, praní a žehlení záclon, úklid pokoje, mytí oken, malování
Strava
  • Dieta racionální, racionální výběr šetřící, bezezbytková 205 Kč/den
Strava Náklady na potraviny Režijní náklady Celkem
Snídaně + dop. svačina 36 Kč 16 Kč 52 Kč
Oběd 49Kč 41 Kč 90 Kč
Odp. svačina 10 Kč 4 Kč 14 Kč
Večeře 30 Kč 19 Kč 49 Kč
 
  • Dieta diabetická, diabetická šetřící 205 Kč/den
Strava Náklady na potraviny Režijní náklady Celkem
Snídaně + dop. svačina 34 Kč 16 Kč 50 Kč
Oběd 46 Kč 41 Kč 87 Kč
Odp. svačina 10 Kč 4Kč 14 Kč
Večeře 28 Kč 19 Kč 47 Kč
II. večeře 7 Kč 0 Kč 7 Kč
 
  • Zdravotní péče je hrazena ze zdravotního pojištění klienta.
  • Sociální služby uvedené v přehledu služeb pod číslem 3 - 8 jsou hrazeny z příspěvku na péči podle § 73 zákona č. 108/2006 Sb..
  • Fakultativní služby - za úhradu danou ceníkem fakultativních služeb mohou být klientům poskytovány další činnosti.