Úhrady za služby

Základní částka za ubytování a stravu je stanovena denní sazbou, kterou klient hradí jako násobek denní částky a koeficientu 30,42. Celková úhrada za pobyt a stravu je vždy stanovena v souladu s § 73 ods. 3 zákona o sociálních službách, kdy musí klientovi po úhradě nákladů na ubytování a stravu zůstat 15% z jeho příjmů.
 

Ubytování

Budova Vychodilova 20:

  • jednolůžkový pokoj   210 Kč/den
  • dvoulůžkový pokoj    210 Kč/den


Budova Tábor 22:

  • jednolůžkový pokoj  185 - 210 Kč/den
  • dvoulůžkový pokoj    210 Kč/den

 

Úhrada za ubytování obsahuje následující položky:

  • úhradu za obytnou plochu, vytápění, dodávku vody a odvádění odpadních vod, elektřinu, kuchyňskou linku a ostatní vybavení pokoje, úklid, vytápění a osvětlení společných prostor, užívání výtahu, společnou televizní a rozhlasovou anténu, praní a žehlení osobního prádla, praní a žehlení ložního prádla, praní a žehlení záclon, úklid pokoje, mytí oken, malování

Strava

  • Dieta racionální, šetřící, diabetická bez II. večeře 160 Kč/den
  • Dieta diabetická s II. večeří 169 Kč/den
Strava Náklady na potraviny Režijní náklady Celkem
Snídaně + svačina 26 Kč 13 Kč 39 Kč
Oběd 41Kč 30 Kč 71 Kč
Večeře + svačina 31 Kč 19 Kč 50 Kč
Navíc II. večeře 7 Kč 2 Kč 9 Kč
 
  • Zdravotní péče je hrazena ze zdravotního pojištění klienta.
  • Sociální služby uvedené v přehledu služeb pod písmeny c - h jsou hrazeny z příspěvku na péči podle § 73 zákona č. 108/2006 Sb..
  • Fakultativní služby - Za úhradu danou ceníkem fakultativních služeb mohou být klientům poskytovány další činnosti podle jejich zájmu např.: rašelinové zábaly, perličková koupel nebo parafín atd.