Poskytované služby

Klientům DS jsou poskytovány následující základní služby:

 1. Ubytování
 2. Strava
 3. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 4. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro výkon osobní hygieny
 5. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 6. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 7. Sociálně terapeutické činnosti
 8. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Ošetřovatelská a rehabilitační péče je poskytovaná prostřednictvím personálu domova, který má odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání. Ošetřovatelská péče je poskytována 24 hod denně, tedy v nepřetržitém provozu. Osobám, které potřebují zdravotní péči, je tato poskytována prostřednictvím zdravotnických zařízení.
 
Cílem poskytování jednotlivých služeb je zachování aktivity a nezávislosti seniorů v maximální míře, kterou dovoluje jejich zdravotní stav. K tomu mimo jiné výrazně napomáhá také organizace aktivizačních programů.
 

Aktivizace seniorů v DS Vychodilova

Volnočasové aktivity v DS nabízí mnohostranné vyžití respektující zájmy a požadavky klientů.
Účast klientů na nabízených akcích je zcela dobrovolná.

Nabídka aktivizačních programů:

 • skupinová rehabilitace (kondiční cvičení s pomůckami, psychomotorické a relaxační cvičení, cvičení paměti)
 • individuální rehabilitace
 • kulturní a společenské akce (koncerty, divadelní představení, besedy, přednášky, výlety...)
 • aktivizační a vzdělávací programy (keramika, výuka práce s internetem, výtvarný kroužek, společenské hry, pěvecký kroužek, knihovna...)
 • canisterapie

Aktivizační program DS Vychodilova v pdf.