Poskytované služby

Služba domov pro seniory

Poskytované služby:

 • ubytování (ubytování v jednolůžkových pokojích, úklid, praní a žehlení prádla)
 • stravování (zajištění celodenní stravy s možností výběru různých variant diet)
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc při oblékání, svlékání, přesuny na lůžko, vozík, polohování, pomoc při pohybu ve vnitřním i vnějším prostředí)
 • pomoc při osobní hygieně (např. pomoc při úkonech osobní hygieny, koupání, při použití WC)
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (např. pomoc při využívání běžně dostupných služeb, podporu při kontaktu s rodinou)
 • sociálně terapeutické a aktivizační činnosti (např. volnočasové a zájmové aktivity, nácvik, upevňování motorických, sociálních schopností a dovedností)
 • poskytnutí základního sociální poradenství v souladu se zákonem č. 108/2006Sb. o sociálních službách
Zjišťování potřeb a vlastní podpora je zajišťováno v rozsahu Regionálních karet Jihomoravského kraje.
Ošetřovatelská zdravotní péče je poskytována na základě ordinace lékaře prostřednictvím týmu všeobecných sester, které mají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání. Ošetřovatelská péče je poskytována 24 hod denně. Osobám, které potřebují zdravotní péči, je tato poskytována prostřednictvím zdravotnických zařízení.
Rehabilitační péče je poskytována v pracovní dny v rozsahu preventivní a doplňkové fyzioterapie, není určena k plnohodnotnému zastoupení péče ve zdravotnickém zařízení (není hrazena zdravotními pojišťovnami).
Praktický lékař - uživatelé se mohou zaregistrovat u praktické lékařky, která do domova dochází jedenkrát týdně, nebo se mohou obracet na jiného praktického lékaře, u něhož jsou zaregistrováni. Domov respektuje právo každého uživatele na svobodnou volbu lékaře.
 
Uživatelé mají k dispozici signalizační tlačítko k přivolání pomoci ze strany personálu.

V domově je zajištěna nepřetržitá služba všeobecných sester a pracovníků v sociálních službách.
Aktivizace seniorů v DS Vychodilova
Volnočasové aktivity v DS nabízí mnohostranné vyžití respektující zájmy a požadavky klientů. Účast klientů na nabízených činnostech je zcela dobrovolná.
Nabídka aktivizačních programů:
 • skupinová rehabilitace (kondiční cvičení s pomůckami, psychomotorické a relaxační cvičení, cvičení paměti)
 • individuální rehabilitace
 • kulturní a společenské akce (koncerty, divadelní představení, besedy, přednášky, výlety...)
 • aktivizační a vzdělávací programy (keramika, výuka práce s internetem, výtvarný kroužek, společné vaření a pečení, knihovna...)
 • společenské a kognitivní hry
 • pěvecký kroužek
 • kulturní vystoupení žáků MŠ, ZŠ a ZUŠ
 • canisterapie, felinoterapie
 • pétanque na zahradě (letní měsíce)
 
Duchovní program:
 • bohoslužby -  1x měsíčně

 
Ostatní služby: 

Do domova pravidelně dochází kadeřnice a pedikérka.
 
Aktivizační program DS Vychodilova 2022 v pdf.