Jak požádat o přijetí do domova pro seniory


 

V rubrice "O nás" si přečtěte, komu je služba našeho domova určena a komu ji naopak nemůžeme poskytnout. Tak předběžně zjistíte, zda jsme schopni zajistit péči právě Vám. Pokud si nejste jistí, zavolejte nám na tato telefonní čísla a my Vám rádi poradíme: DS Vychodilova +420 541 219 000, +420 702 137 257, DS Tábor +420 549 438 390, +420 725 879 901, +420 727 854 250. Pokud máte zájem se podívat do našeho domova osobně, rádi Vás jím provedeme a odpovíme na Vaše dotazy. Každoročně v říjnu pořádáme také den otevřených dveří v obou budovách.
K tomu, abychom Vás mohli zařadit do pořadníku čekatelů, je třeba domovu předložit vyplněnou "Žádost o poskytování sociální služby" a vyplněný formulář "Posudek o zdravotním stavu", který je nedílnou součástí žádosti. Formulář pro podání žádosti si můžete stáhnout níže, nebo je k dispozici u našich sociálních pracovnic případně Vám může být zaslán na požádání e-mailem či poštou.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ! Žádosti přijímáme pouze od těch seniorů, kteří mají alespoň částečně sníženou soběstačnost a jsou připraveni do domova nastoupit. Není možné si podat žádost "pro jistotu" dopředu, pokud celodenní péči zatím nepotřebujete. 

ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY 
Vyplněnou „Žádost o poskytování sociální služby " a kompletně lékařem vyplněný formulář „Posudek o zdravotním stavu" nám můžete doručit osobně, poštou nebo naskenované na naši e-mailovou adresu: zadosti@vyc.brno.cz (DS Vychodilova), socialniT@vyc.brno.cz (DS Tábor).
Každá žádost je posuzována individuálně. Nejprve je Vaše žádost zkontrolována sociální pracovnicí, která prostřednictvím jednání přímo s Vámi (se zájemcem o poskytovanou službu) posoudí, zda patříte do okruhu osob, kterým Domov pro seniory Vychodilova může sociální službu poskytnout. Při tomto rozhovoru také zjistí Vaše potřeby a očekávání a posoudí, bude-li Vám domov schopen zajistit odpovídající péči. Pokud ano, budete zařazeni do pořadníku čekatelů, pokud ne, budete informováni o důvodech nepřijetí žádosti a v rámci sociálního poradenství o dalším možném postupu. 

Často kladené otázky zájemců o službu:
 
  1. Jsem senior, mohu si k Vám podat žádost?
Podat žádost si můžete, pokud jste dosáhl věku 60 let a máte alespoň částečně sníženou soběstačnost (nejlépe vyjádřenou vyšším stupněm příspěvku na péči), a proto už potřebujete celodenní péči, kterou již nemůže zajistit rodina či např. pečovatelská služba.
 
  1. Přijmete mne, i když jsem soběstačný?
Dokud budete soběstačný, naše služby v plném rozsahu nevyužijete a v tomto případě nelze ani přijmout žádost o poskytování služby na pozdější dobu. 
 
  1. Nemám příspěvek na péči, co mám dělat? Můžu Vám zaplatit příspěvek na péči, i když jej nemám přiznaný?
Doporučujeme zažádat o příspěvek na péči u příslušného Úřadu práce dle místa Vašeho bydliště. Službu Vám můžeme poskytovat, i pokud příspěvek ještě vyřízený nemáte, a to v případě, že se Vaše soběstačnost náhle zhoršila a nestihl/a jste si jej ještě vyřídit. Pokud příspěvek ještě nepobíráte, zaplatit nám ho nemůžete.
 
  1. Jsem nesoběstačný, za jak dlouho mě přijmete?
Domov je trvale plně obsazen, žádná volná místa nejsou v rezervě k dispozici. Nejsme proto schopni předem říct, kdy se místo uvolní a budeme schopni zahájit poskytování sociální služby pro Vás. Je to individuální a závisí to na mnoha faktorech, které nemůžeme ovlivnit. Rozhodující není doba podání žádosti, ale sociální a zdravotní potřebnost. 
 
  1. Mohu mít podaných i více žádostí do domovů pro seniory?
Počet žádostí není nijak omezen, můžete si podat žádosti, do kolika domovů chcete.
 
  1. Může být poskytnuta pobytová sociální služba osobě, která nemá dostatečný příjem na zaplacení plné úhrady?
Samozřejmě může. Zákon o sociálních službách na tuto situaci pamatuje a určuje, že osobě po zaplacení úhrady za pobyt a stravu musí zůstat alespoň 15 % z jejího pravidelného příjmu. Klient s nízkými příjmy tedy platí tzv. sníženou úhradu. V tomto případě se může poskytovatel dohodnout o spoluúčasti na placení zbývající části úhrady s jinými osobami, nejčastěji to bývají příbuzní klienta. Tato spoluúčast není povinná.
 

 

 

Žádost o přijetí do domova pro seniory