ZÁKAZ NÁVŠTĚV

13. 03. 2018

Upozornění – zákaz  návštěv 

 

V návaznosti na nepříznivý vývoj onemocnění chřipkou na území Jihomoravského kraje a dle doporučení Krajské hygienické stanice JmK Brno

 

 vyhlašuji zákaz návštěv v DS Vychodilova a DS Tábor.

 

Zákaz  platí od 16. 2. 2018 do odvolání!

 

 

                                                                                                                                                                 PhDr. Petr Němec, CSc.
      V Brně dne  16. 2. 2018                                                                                                                          ředitel domova
Scan11.jpg